Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

SYS003: Unge utenfor arbeid, utdanning og opplæring (NEETs i aldersgruppen 15-29) (D) 2017-2021

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
04.08.2023
personer
årlig
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 115

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Statistikken viser andel av befolkningen i aldersgruppe 15-29 år som er klassifisert som NEETs. NEET er en forkortelse av «Not in Education, Employment or Training» og er en fellesbetegnelse for personer som verken er i arbeid, utdanning eller opplæring. Se følgende artikkel hos SSB for mer informasjon om denne klassifiseringen - https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ungdom-som-verken-er-i-arbeid-eller-utdanning.
Kilde: Statistisk sentralbyrå