Oslo kommunes statistikkbank

I statistikkbanken finner du tabeller med tidsserier for en rekke tema relatert til Oslo som sted og kommune, inkludert statistikk om byens innbyggere.

Illustrasjon

Utforsk statistikkbanken

Brukerveiledning

Statistikkbanken til Oslo kommune er bygget på statistikksystemet PxWeb ↗ som benyttes og utvikles av SSB og SCB (Statistiska Centralbyrån). For videre innføring i statistikkbanken kan du se på SSB sine informasjonssider ↗.

For veiledning til hvordan du kan hente ut data ved hjelp av APIet direkte til f.eks. Excel eller PowerBI kan du se her: Fra SSB API til Excel og PowerBI.

Kontakt oss

Hvis du du trenger mer veiledning eller har kommentarer, spørsmål og innspill, kan du kontakte oss per epost på oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no.