Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

MIL043: Andel ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi av husholdningsavfall, 2004-2023

Velg variabler

Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten (postmottak@bym.oslo.kommune.no)
07.03.2024
prosentandel
Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Oslo kommune
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Tabellen viser prosentandel av husholdningsavfallet i Oslo som blir ombrukt, materialgjenvunnet, energigjenvunnet eller går til deponi. Les beskrivelsen av avfallsstatistikken Oslo kommunes nettside: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljo-og-samferdsel/avfalls-og-gjenvinningsstatistikk.