Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

INN005: Antall personer sortert etter samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet, kvintilfordelt (D), 2007-2022

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
30.11.2023
personer
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 114

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Definisjoner: Tabellen viser antall personer sortert etter samlet inntekt etter skatt per forbruksenhet, kvintilfordelt. Etter EU og OECD-skala. Inntekt etter skatt er samlet inntekt der utlignet skatt og negative overføringer er trukket fra. Samlet inntekt omfatter summen av alle yrkesinntekter, kapitalinntekter pluss diverse overføringer. Ved kvintilfordeling deles populasjonen i fem like store grupper etter stigende samlet inntekt, slik at femtedelen med lavest inntekt er i første kvintil, femtedelen med nest lavest inntekt er i andre kvintil osv. EU-skala; Husholdningens inntekt etter skatt er skalert med forbruksvekter ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,5 hver, mens hvert barn får vekten 0,3.
OECD-skala; Husholdningens inntekt etter skatt er skalert med forbruksvekter ved å gi første voksne i husholdningen vekten 1, andre voksne vekten 0,7 hver, mens hvert barn får vekten 0,5.
Les mer om de to skalaene her: https://www.ssb.no/a/magasinet/slik_lever_vi/lenker.html. Tabellen er inndelt i de geografiske enhetene bydel og delbydel. For å lese mer om de ulike geografiske inndelingene, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/ Datakilde: Statistisk sentralbyrå