Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

HUS002: Husholdninger etter husholdningstype, antall barn og bosted (B), 2020-2023

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
01.10.2023
Personer og husholdninger
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , 01 Gamle Oslo , 02 Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Denne tabellen inneholder statistikk over antall privathusholdninger og antall personer i privathusholdninger. Til samme privathusholdning regnes personer som er bosatt i samme privatbolig. Husholdningstype:
Som par regnes to personer bosatt i samme bolig og som er ektepar, samboerpar og registrerte partnere. (Se forøvrig definisjoner i Om statistikken hos SSB.)
Kategorien små barn vil si at yngste barn er 0-5 år.
Store barn vil si at yngste barn er 6-17 år.
ammheng med befolkningssstatistikk
Statistikken er fram til 2013 laget ut fra hvor personene var registrert bosatt 1. januar (formelt bosted). Fra og med 1.1.2014 ble det innført noen unntak.
Det ble fra 1.1.2014 gjennomført endringer i rutinene for bl.a. ugifte studenter. Studenter som er registrert bosatt hos foreldrene, men som i studietiden oppholder seg ved studiestedet er plassert i husholdninger i studiekommunen ved hjelp av alternative adressekilder og statistiske metoder. Videre blir informasjon fra NAV brukt til å plassere personer som faktisk oppholdt seg på institusjon, men som fremdeles er registrert bosatt på sin privatadresse, i kategorien 'Bosatt i andre husholdninger' (ikke privathusholdninger). Som følge av dette, avviker antall personer i husholdningsstatistikken litt fra øvrig befolkningsstatistikk.
Les mer om statistikken, definisjoner osv. hos SSB:
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/familie/aar/?fane=om
content