Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Choose table, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

HUS001: Husholdninger etter antall personer i husholdningen (D), 2008-2023

Velg variabler

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
01.10.2023
Antall husholdninger
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 102 , 103 , 104 ,

Valgt 0 av totalt 99

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 100 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner

Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 100 000
Denne tabellen viser antall privathusholdninger fordelt etter antall personer i husholdningen.
Til samme husholdning regnes personer som er bosatt i samme privatbolig.
Populasjonen i husholdningsstatistikken avviker noe befolkningsstatistikken. Hovedforskjellen er at studenter som er registrert bosatt hjemme hos foreldrene i en annen kommune enn studiestedet, i størst mulig grad er plassert i studiekommunen i husholdingsstatistikken. (Les mer om statistikken her: https://www.ssb.no/befolkning/barn-familier-og-husholdninger/statistikk/familier-og-husholdninger)
Ordet 'husholdningen', er i tabellen forkortet til HH.
Statistikken for 2014 og senere, er ikke direkte sammenlignbar med tidligere årganger.#I forbindelse med publisering av tall per 1.1.2014 og 1.1.2015 ble det gjennomført to relativt omfattende endringer i SSBs produksjonsrutiner. For å unngå to brudd i tidsserien er tallene som opprinnelig ble publisert per 1.1.2014 og som bare inneholdt noen av de nye rutinene, byttet ut med tall som inneholder begge de to omleggingene. Det er nå ett brudd i tidsserien, dvs. mellom 1.1.2013 og 1.1.2014.#Les mer om dette hos SSB: https://www.ssb.no/befolkning/barn-familier-og-husholdninger/statistikk/familier-og-husholdninger (se Om statistikken > Produksjon > Sammenlignbarhet over tid og sted)