To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

HUS001: Husholdninger etter antall personer i husholdningen (D), 2008-2023

Choose variables

Byrådsavdeling for finans (oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no)
10/1/2023
Antall husholdninger
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Selected 1 of total 16

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.102 , 103 , 104 ,

Selected 0 of total 99

Optional variable

Selected 0 of total 6

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Denne tabellen viser antall privathusholdninger fordelt etter antall personer i husholdningen.
Til samme husholdning regnes personer som er bosatt i samme privatbolig.
Populasjonen i husholdningsstatistikken avviker noe befolkningsstatistikken. Hovedforskjellen er at studenter som er registrert bosatt hjemme hos foreldrene i en annen kommune enn studiestedet, i størst mulig grad er plassert i studiekommunen i husholdingsstatistikken. (Les mer om statistikken her: https://www.ssb.no/befolkning/barn-familier-og-husholdninger/statistikk/familier-og-husholdninger)
Ordet 'husholdningen', er i tabellen forkortet til HH.
Statistikken for 2014 og senere, er ikke direkte sammenlignbar med tidligere årganger.#I forbindelse med publisering av tall per 1.1.2014 og 1.1.2015 ble det gjennomført to relativt omfattende endringer i SSBs produksjonsrutiner. For å unngå to brudd i tidsserien er tallene som opprinnelig ble publisert per 1.1.2014 og som bare inneholdt noen av de nye rutinene, byttet ut med tall som inneholder begge de to omleggingene. Det er nå ett brudd i tidsserien, dvs. mellom 1.1.2013 og 1.1.2014.#Les mer om dette hos SSB: https://www.ssb.no/befolkning/barn-familier-og-husholdninger/statistikk/familier-og-husholdninger (se Om statistikken > Produksjon > Sammenlignbarhet over tid og sted)