Uføretrygd - mottakere etter alder og kjønn (B)

Definisjoner

Antall personer med uføretrygd etter bydel, kjønn og alder pr 31.12.

Overgang fra uførepensjon til uføretrygd:
Fra 1. januar 2015 ble det innført nytt uføreregelverk. Personer som hadde uførepensjon 31. desember 2014 fikk omregnet pensjonen og ble overført til uføretrygd fra 1. januar 2015.

For mer informasjon om statistikken se:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/relatert-informasjon/om-statistikken-uforetrygd

Tabellen er delt inn i administrative bydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Uføretrygd - mottakere etter alder og kjønn (B)

Identifikasjonsnummer

uførepensjonister-antall-bydel-kjønn-alder31.12

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-05

Notater

Ved publiseringen i 2017 ble tabellen oppdatert med nye tall for 2014 - 2016. Bakgrunnen for dette er at NAV har rekjørt data for perioden for å foreta feilrettinger og for å få riktig geografisk fordeling. Årene 2014, 2015 og 2016 har derfor blitt oppdatert som følge av endringene NAV har gjort.
Endringene består blant annet i at det foreligger en riktigere geografisk fordeling, og at det nå er veldig få personer med ukjent bydel. Etter rekjøringen av NAV har antall personer med uføretrygd gått noe ned, det er derfor et lite brudd i statistikken for 2014.

Det er verdt å merke seg at sum for Oslo i alt avviker noe fra summen av bydelene for noen av årene. Differansen skyldes noen få personer med ukjent bydel.

Flere tall finnes hos NAV:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk

Datakilde

Kilde: NAV/ Arbeids- og velferdsdirektoratet

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.