Grunnstønad/hjelpestønad - mottakere etter alder (B)

Definisjoner

Tall er pr. 31.12

For å ivareta personvernet er statistikken anonymisert i tilfeller hvor det er færre enn 4 observasjoner. For å få en fullstendig anonymisering er det som en følge av dette i enkelte tilfeller også anonymisert obervasjoner som er større enn 4.

Informasjon om hvem som kan få grunnstønad og hjelpestønad finnes hos NAV:
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad

Se mer informasjon om statistikken om grunnstønad hos NAV:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/grunnstonad

Flere tall om hjelpestønad finnes hos NAV:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/hjelpestonad

Full tittel

Grunnstønad/hjelpestønad - mottakere etter alder (B)

Undertittel

Antall mottakere av grunnstønad og/eller hjelpestønad per 31.12 hvert år.

Identifikasjonsnummer

personer-grunnstønad-hjelpestønad-alder-bydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-05

Notater

Les om statistikken hos NAV:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/grunnstonad
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/hjelpestonad

Datakilde

NAV/ Arbeids- og velferdsdirektoratet

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.