Barnetrygd - antall mottakere etter alder, forsørgerstatus (B)

Definisjoner

Tall for barnetrygd per 31.12.

Mottakeren av stønaden er den som barnet bor fast hos, dvs som regel en av foreldrene. Dersom foreldrene ikke bor sammen og skriftlig har avtalt delt bosted for barnet, kan hver av foreldrene får rett til 50 prosent barnetrygd, hvis de framsetter krav om dette. I slike tilfeller kan ett barn generere barnetrygd til to stønadsmottakere.

Tabellen er delt inn i administrative bydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Barnetrygd - antall mottakere etter alder, forsørgerstatus (B)

Identifikasjonsnummer

barnetrygd-mottakere-alder-forsørgerstatus-bydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-05

Notater

Flere tall og mer informasjon om statistikken finnes hos NAV:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/familie-statistikk/barnetrygd

Datakilde

Kilde: NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tall fra 2008 og tidligere har Statistisk sentralbyrå som kilde.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.