Barnetrygd - antall barn etter barnas alder, forsørgerstatus (B)

Definisjoner

Tall for barnetrygd per 31.12.

Statistikken viser antall barn det utbetales barnetrygd for.

Tabellen er delt inn i administrative bydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Barnetrygd - antall barn etter barnas alder, forsørgerstatus (B)

Identifikasjonsnummer

barnetrygd-barnasalder-forsørgerstatus-bydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-17

Notater

Flere tall finnes hos NAV:
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/familie-statistikk/barnetrygd

Datakilde

Kilde: NAV/Arbeids- og velferdsdirektoratet

Tall fra 2008 og tidligere har Statistisk sentralbyrå som kilde.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.