Arbeidsavklaringspenger - mottakere etter kjønn og alder (B)

Definisjoner

Tabellen gir antall mottakere av arbeidsavklaringspenger fordelt på administrative bydeler per 31.12 hvert år. I grupper hvor antallet mottakere er under 4 er verdiene prikket (nullet), noe som resulterer i at summen av antall mottakere er noe lavere enn reell verdi for enkelte grupper og bydeler.

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger er definert som alle som har mottatt arbeidsavklaringspenger i løpet av måneden.Alder er definert som alder ved utgangen av måneden.For mer informasjon se "Om statistikken" på nav.no: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/relatert-informasjon/om-statistikken-mottakere-av-arbeidsavklaringspenger

Full tittel

Arbeidsavklaringspenger - mottakere etter kjønn og alder (B)

Undertittel

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger fordelt på administrative bydeler per 31.12 hvert år. Se "Om statistikken" for feilkilder og usikkerhet.

Identifikasjonsnummer

mottakere-arbeidsavkalringspenger-bydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-05

Notater

Flere tall finnes hos NAV: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/aap-nedsatt-arbeidsevne-og-uforetrygd-statistikk/arbeidsavklaringspenger

Datakilde

Kilde: NAV/ Arbeids- og velferdsdirektoratet

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.