Bostøtte etter stønadstype. Antall personer og utbetalt støtte (B)

Definisjoner

Bostøtteordninger er rettighetsordninger. Antall mottakere og innvilgede saker er derfor ikke et resultat av saksbehandlingspraksis eller bydelsvise kvoter. Størrelsen på utbetalingene avhenger av forekomsten av støtteberettigede målgrupper i den enkelte bydel.
Bostøtte for leietakere i kommunale boliger samordnes med den statlige ordningen. Den statlige støtten overføres til kommunen og søkerne får utbetalt differansen dersom den statlige er større enn den kommunale. Støttebeløpene kan derfor ikke summeres for å komme fram til den samlede bostøtten som utbetales til husstander.
Antall mottakere viser antall mottakere i de ulike bostøtteordningene i desember, mens utbetalt beløp viser summen av utbetalt beløp for hele året.
Støtte til leietakere i UNGBO er ikke inkludert i tabellen for kommunal bostøtte til leietakere i kommunal bolig.

Full tittel

Bostøtte etter stønadstype. Antall personer og utbetalt støtte (B)

Identifikasjonsnummer

NPS-bostøtte-bydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Seksjon for analyse og utvikling sau@vel.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2019-03-14

Datakilde

Velferdsetaten, Oslo kommune

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.