Hotell og overnattingsbedrifter i Oslo

Definisjoner

Statistikken viser tall for antall hotell eller lignende overnattingsbedrifter i Oslo, samt gjennomsnittstall for antall rom og senger gjennom året.

T.o.m. 2012 inkluderer statistikken hoteller og andre overnattingsteder med 20 sengeplasser eller flere. Fra og med 2013 ble overnattingsstatistikken lagt om og inkluderer hoteller og overnattingssteder med 10 eller flere sengeplasser.

For å lese mer om hoteller i Oslo: http://www.ssb.no/overnatting

Full tittel

Hotell og overnattingsbedrifter i Oslo

Identifikasjonsnummer

DB-HotelleriOslo

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2019-07-03

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.