Trafikkstøy - støyutsatte skole- og barnehagebygg

Definisjoner

Antall skole- og barnehagebygg i Oslo som er utsatt for støy fra vei eller bane i intervallet Lden 55 - 65 dB (støyutsatt) og over Lden 65 dB (svært støyutsatt). Lden tilsvarer gjennomsnittlig støynivå i døgnet, men med et tillegg på 5 dB i kveldsperioden og 10 dB i nattperioden. Det er støynivået utendørs ved bygningens mest støyutsatte fasade som er brukt i statistikken.

Full tittel

Trafikkstøy - støyutsatte skole- og barnehagebygg

Identifikasjonsnummer

TL-trafikkstoy-stoyutsatte-skoler-og-sykehusbygg

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2018-06-25

Notater

Statistikken er hentet fra den strategiske støykartleggingen som gjennomføres hvert femte år. Støyberegningene er gjennomført med beregningsverktøyet CadnaA, med Nordisk beregningsmetode 1996 for støy fra vei og bane. Kartleggingen skal vise støysituasjonen 4 meter over terreng, iht. føringene for strategisk støykartlegging gitt i forurensningsforskriften kap. 5.

Les om statistikken om trafikkstøy på Oslo kommunes nettside
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljostatus/trafikkstoy-og-stille-omrader/

Datakilde

Bymiljøetaten. Rapporter: Strategisk støykartlegging i Oslo, utgitt i 2007, 2012 og 2017.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.