Svevestøv PM10 - døgngrenseverdi

Definisjoner

Svevestøv er partikler som deles inn etter størrelse, hvorav de viktigste er partikler mindre enn 10 mikrometer (PM10), og partikler mindre enn 2,5µm (PM2,5).

PM2,5 stammer i hovedsak fra forbrenningspartikler (fyring og eksos), mens PM10 i tillegg inneholder partikler som stammer fra veistøv, dvs. støv fra slitasje av veidekke, bildekk og bremser.

Full tittel

Svevestøv PM10 - døgngrenseverdi

Identifikasjonsnummer

TL-svevestov-PM10-dogngrenseverdi

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-02-16

Notater

Tabellen viser antall dager per år med overskridelser av forurensningsforskriftens døgngrenseverdi for PM10 (svevestøv). Kortvarig eksponering.

Døgngrenseverdien for PM10 er 50 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt i løpet av et døgn. Iht. forurensningsforskriftens kapittel 7 skal denne verdien ikke overskrides mer enn 25 døgn per år fra 1.1.2022 Fra 1.1.2016 til 1.1.2022 skulle ikke verdien overskrides mer enn 30 døgn per år og fra 1.1.2005 til 1.1.2016 skulle verdien ikke overskrides mer enn 35 døgn per år.

Helsemyndighetenes anbefalte luftkvalitetskriterium er en døgngrenseverdi på 30 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) som ikke skal overskrides. I 2021 ble denne grenseverdien overskredet 26 (Spikersuppa) til 111 (Alnabru) ganger.

Ruter i tabellen uten verdier betyr enten at målestasjonen ikke var i drift eller ingen data. Data for 2022 er ikke endelig kvalitetssikret.


Les beskrivelsen av luftkvalitetsstatistikken på Oslo kommunes nettside.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljo-og-samferdsel/luftkvalitetsstatistikk

Datakilde

Statens vegvesen og Oslo kommune, Bymiljøetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.