Svevestøv PM10 - årsgrenseverdien

Definisjoner

Svevestøv er partikler som deles inn etter størrelse, hvorav de viktigste er partikler mindre enn 10 mikrometer (PM10), og partikler mindre enn 2,5µm (PM2,5).

PM2,5 stammer i hovedsak fra forbrenningspartikler (fyring og eksos), mens PM10 i tillegg inneholder partikler som stammer fra veistøv, dvs. støv fra slitasje av veidekke, bildekk og bremser.

Full tittel

Svevestøv PM10 - årsgrenseverdien

Identifikasjonsnummer

TL-svevestov-PM10-arsgrenseverdi

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-02-16

Notater

Tabellen viser årlig gjennomsnittskonsentrasjon av PM10 (svevestøv) for de ulike målestasjonene i Oslo.

Årsgrenseverdien for PM10 i forurensingsforskriften er 20 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt per år fra 1.1.2022. Fra 1.1.2016 til 1.1.2022 var årsgrenseverdien 25 µg/m3 og fra 1.1.2005 til 1.1.2016 var grenseverdien 40 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt per år.

Helsemyndighetenes anbefalte luftkvalitetskriterium er 20 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) gjennomsnitt per år.

Ruter i tabellen uten verdier betyr enten at målestasjonen ikke var i drift, ingen data eller mindre enn 75 % datadekning. Data for 2022 er ikke endelig kvalitetssikret.

Les beskrivelsen av luftkvalitetsstatistikken på Oslo kommunes nettside.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljo-og-samferdsel/luftkvalitetsstatistikk/

Datakilde

Statens vegvesen og Oslo kommune, Bymiljøetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.