Ozon O3 - 8-timers middelverdi

Definisjoner

Dager i året hvor gjennomsnittlige ozonnivåer er høyere enn 120 µg/m3 (i løpet av en 8-timers periode på dagen) registreres som overskridelser.

Full tittel

Ozon O3 - 8-timers middelverdi

Identifikasjonsnummer

TL-ozon-8timersmiddelverdi

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-02-16

Notater

Tabellen viser antall dager per år med 8-timers middelverdi av O3 over målverdien i forurensningsforskriften.

Kravet for O3 er maksimum daglig 8-timers gjennomsnitt på 120 µg/m3.
Iht. forurensningsforskriftens kapittel 7 skal denne verdien ikke overskrides mer enn 25 dager per kalenderår, i gjennomsnitt over tre år.

Ruter i tabellen uten verdier betyr enten at målestasjonen ikke var i drift eller ingen data. Data for 2022 er ikke endelig kvalitetssikret.


Les beskrivelsen av luftkvalitetsstatistikken på Oslo kommunes nettside.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljo-og-samferdsel/luftkvalitetsstatistikk

Datakilde

Statens vegvesen og Oslo kommune, Bymiljøetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.