Nitrogendioksid NO2 - timegrenseverdi

Definisjoner

Nitrogendioksid er en gass som hovedsakelig stammer fra eksos, spesielt dieselkjøretøy.

Full tittel

Nitrogendioksid NO2 - timegrenseverdi

Identifikasjonsnummer

TL-nitrogendioksid-timegrenseverdi

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-02-16

Notater

Tabellen viser antall timer per år med overskridelser av forurensningsforskriftens timegrenseverdi for NO2.

Timegrenseverdien for NO2 er 200 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt over én time. Iht. forurensningsforskriftens kapittel 7 skal denne verdien ikke overskrides mer enn 18 timer per år.

Helsemyndighetenes anbefalte luftkvalitetskriterium er en timegrenseverdi på 100 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) som ikke skal overskrides. I 2021 ble denne grenseverdien overskredet 0 (RV4, Sofienbergparken, Loallmenningen og Oslo rådhus) til 94 (Alnabru) ganger.

Ruter i tabellen uten verdier betyr enten at målestasjonen ikke var i drift eller ingen data. Data for 2022 er ikke endelig kvalitetssikret.

Les beskrivelsen av luftkvalitetsstatistikken på Oslo kommunes nettside.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljo-og-samferdsel/luftkvalitetsstatistikk

Datakilde

Statens vegvesen og Oslo kommune, Bymiljøetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.