Nitrogendioksid NO2 - årsgrenseverdi

Definisjoner

NO2 er en gass som hovedsakelig stammer fra eksos, spesielt dieselkjøretøy. Både korttids- og langtidseksponering for luftforurensning forverrer allerede eksisterende sykdom.

Full tittel

Nitrogendioksid NO2 - årsgrenseverdi

Identifikasjonsnummer

TL-nitrogendioksid-arsgrenseverdi

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-02-16

Notater

Tabellen viser årlig gjennomsnittskonsentrasjon av NO2 (nitrogendioksid) for de ulike målestasjonene i Oslo.

Årsgrenseverdien for NO2 i forurensingsforskriften er 40 µg/m3 (mikrogram per kubikkmeter) i gjennomsnitt per år. Helsemyndighetenes anbefalte luftkvalitetskriterium er 30 µg/m3 fra 2020.

Ruter i tabellen uten verdier betyr enten at målestasjonen ikke var i drift, ingen data eller mindre enn 75 % datadekning. Data for 2022 er ikke endelig kvalitetssikret.


Les beskrivelsen av luftkvalitetsstatistikken på Oslo kommunes nettside.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljo-og-samferdsel/luftkvalitetsstatistikk

Datakilde

Statens vegvesen og Oslo kommune, Bymiljøetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.