Miljøsertifisering i kommunale tjenestesteder

Definisjoner

Miljøsertifisering er en uavhengig attestasjon på at kommunale tjenestesteder jobber systematisk for å redusere sitt klima- og miljøavtrykk.

Full tittel

Miljøsertifisering i kommunale tjenestesteder

Identifikasjonsnummer

GPA-miljosertifisering-tjenestesteder

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-11-09

Notater

Tabellen viser andel kommunale tjenestesteder som er miljøsertifisert, ikke er miljøsertifisert, samt kommunale tjenestesteder som ikke kan miljøsertifiseres.

Miljøsertifiserte kommunale tjenestesteder definires som de som har gyldig miljøsertifisering i rapporteringsåret.

Det at noen kommunale tjenestesteder ikke kan sertifiseres skyldes at de ikke møter krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Les mer om miljøsertifisering som verktøy for miljøledelse på Oslo kommunens nettside:
https://www.oslo.kommune.no/miljo-og-klima/slik-jobber-vi-med-miljo-og-klima/miljo-og-klimapolitikk/gronn-kommune-miljoledelse/#gref

Datakilde

Selvrapportering i forbindelse med Oslo kommunens årlige miljø- og klimarapportering.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.