Kommunale tjenestesteder som benytter interne systemer for ombruk av IKT og EE-produkter

Definisjoner

Ombruk av IKT og EE-produkter defineres som videreformidling av produkter som fortsatt er brukbare eller som trenger mindre reparasjoner, og som tjenestestedet ikke skal benytte lengre.

Full tittel

Kommunale tjenestesteder som benytter interne systemer for ombruk av IKT og EE-produkter

Identifikasjonsnummer

GPA-ombruk-ikt

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-11-24

Notater

Tabellen viser andel kommunale tjenestesteder som rapporterer at de benytte interne systemer for ombruk av IKT og EE-produkter.

Interne systemer kan inkludere intern plattform for videreformidling til andre kommunale tjenestesteder eller virksomheter, eller bruk av samarbeidsavtale om henting/gjenbruk av IKT-utstyr.

Datakilde

Selvrapportering i forbindelse med Oslo kommunens årlige miljø- og klimarapportering.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.