Kommunale tjenestesteder med matservering som tilbyr kjøttfri dag

Definisjoner

Kjøttfri dag defineres som en dag hvor tjenestestedet aktivt planlegger å servere kun vegetarisk eller vegansk mat.

Full tittel

Kommunale tjenestesteder med matservering som tilbyr kjøttfri dag

Identifikasjonsnummer

GPA-kjottfri-tjenestesteder

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten postmottak@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-04-24

Notater

Tabellen viser prosentandel kommunale tjenestesteder som tilbyr minst en kjøttfri dag i uka, og kommunale tjenestesteder som ikke tilbyr minst en kjøttfri dag i uka.

Les mer om reduksjon av kjøttforbruk i kommunale kantiner og tjenestesteder på Oslo kommunens nettside:

https://www.oslo.kommune.no/for-vare-leverandorer/krav-til-leverandorer/klima-og-miljokrav/#toc-4

Datakilde

Selvrapportering i forbindelse med Oslo kommunens årlige miljø- og klimarapportering.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.