Andel ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi av husholdningsavfall

Definisjoner

Prosentandel av husholdningsavfall i Oslo som blir ombrukt, materialgjenvunnet, energigjevunnet eller går til deponi.

Full tittel

Andel ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi av husholdningsavfall

Identifikasjonsnummer

TL-andel-gjenvinning

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Renovasjons- og gjenvinningsetaten postmottak@reg.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2018-06-08

Notater

Les beskrivelsen av avfallsstatistikken Oslo kommunes nettside.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljo-og-samferdsel/avfalls-og-gjenvinningsstatistikk

Datakilde

Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.