Togpassasjerer per time over bygrensen

Definisjoner

Det gjennomføres en telling av passasjerer samtidig i alle tog, busser og båtruter som trafikkerer over bygrensen Oslo-Akershus. Tellingen kalles for en "bygrensetelling" og gjennomføres annet hvert år. Bygrensetellingen er blitt gjennomført flere ganger.

Siste oppdatering av tallene for togreiser er hentet fra tellingen høsten 2014, og resultatene er blitt publisert i en PROSAM-rapport nr 222 september 2016.

Tabellen gir informasjon om togtrafikk over bygrensen på alle fire banestrekninger, samt flytoget. Banestrekningene er Drammenbanen, Gjøvikbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Flytoget trafikkerer fra Asker til Gardermoen. NSB har registrert alle passasjerer på NSB lokaltog, regiontog og fjerntog for tirsdag 4. november 2014. Trafikk på svenske tog til/fra Sverige er ikke registrert i samme telling.

Åpningstabellen viser sum antall reisende i retning "fra Oslo" per time over bygrensen i 2014. Man registrerer hele driftsdøgnet. Ved å klikke på "Velg retning" - Endre utvalg - så får du frem informasjon om antall passasjerer og prosentfordeling over bygrensen "fra Oslo". Ved å endre utvalg på "tid", får du frem tallene for tellingen fra 2010 og 2012.

Full tittel

Togpassasjerer per time over bygrensen

Identifikasjonsnummer

AFKtogpassasjerer

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Statistikkenheten, FIN oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2016-11-01

Notater

Les mer i PROSAM-rapport 222 av september 2016:
http://www.prosam.org/index.php?page=report&nr=222

Datakilde

Kilde: PROSAM rapport 222 av september 2016 - http://www.prosam.org/index.php?page=report&nr=222


Tabellen er utarbeidet av Akershus fylkeskommune og finnes også på deres internettside.
Les mer på: http://statistikk.akershus-fk.no/webview/

Relatert materiell

PROSAM rapporter

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.