Reisemiddelfordeling - barn til skolen

Definisjoner

Andel i prosent, barns reiser til skolen i Oslo.

Full tittel

Reisemiddelfordeling - barn til skolen

Identifikasjonsnummer

TL-reisemiddelfordeling-barn-til-skolen

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2016-06-29

Notater

Les beskrivelsen av barns reiser til skolen på Oslo kommunes nettside.
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljostatus/reisemiddelfordeling/

Datakilde

Transportøkonomisk institutt. Rapport 1139/2011: Barns daglige reiser i Oslo, Akershus og Buskerud.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.