Motorkjøretøy og innbyggere per motorkjøretøy

Definisjoner

Statistikken omfatter registrerte kjøretøy per 31.12 hvert år

Variabelen "motorsykler og mopeder" inkluderer også ATV.

Full tittel

Motorkjøretøy og innbyggere per motorkjøretøy

Identifikasjonsnummer

motorkjoretoy

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2019-08-06

Notater

Det er eiers adresse som styrer geografisk plassering av de enkelte kjøretøyene. En del leasingselskaper har adresse i Oslo og dermed havner flere biler i Oslo enn det burde i forhold til hvor brukeren (leasingtakeren) holder til.

Ved publisering av 2017-tall ble tall for 2017, 2016 og 2015 korrigert for dette. OFV har korrigert dataene for geografisk tilhørighet for en del kjøretøyer, og tallene er lavere spesielt for person- og varebiler.

Les mer om bilparken: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljostatus/bil-og-kollektivtrafikk/

Akershus fylkeskommune har også publisert en tabell om emnet som inneholder tall om registrerte kjøretøy etter type kjøring og drivstoff.
http://statistikk.akershus-fk.no/webview/

SSB har også statistikk om emnet:
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=bilreg&CMSSubjectArea=transport-og-reiseliv&checked=true

Datakilde

Opplysningsrådet for veitrafikken

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.