Kollektivtransport i Oslo, type reiser, antall i mill.

Definisjoner

Tabellen viser antall kollektivreiser i Oslo fordelt på type transportmiddel. Antall reiser i millioner.
Alle tall over 10 mill avrundet til nærmeste million, mens tall under 10 mill avrundes til nærmeste tidels million.

Tallene gjelder innenbys trafikk.
Buss omfatter i enkelte tilfelle ruter med endepunkt i Akershus, men det har ikke vært mulig å skille entydig mellom innenbys trafikk og trafikk til Akershus.

Tall fra og med 1990 er inkludert reisende med fri overgang og passasjerer som ikke har betalt. Beregnet med utgangspunkt i solgte billetter.

Full tittel

Kollektivtransport i Oslo, type reiser, antall i mill.

Identifikasjonsnummer

kollektivtransport!transportmiddel!antallreiser

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2019-07-04

Notater

Flere tall kan hentes i Ruters årsrapport: https://ruter.no/om-ruter/rapporter/arsrapporter/

For mer informasjon om utviklingen av kollektivtrafikken i Oslo, se: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/miljostatus/bil-og-kollektivtrafikk/

Datakilde

Ruter AS

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.