Drosjetrafikk, hovedtall

Definisjoner

For å lese mer om statistikken og definisjoner av variablene, se: https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/

Full tittel

Drosjetrafikk, hovedtall

Identifikasjonsnummer

drosjer!hovedtall

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2019-07-03

Notater

Tabellen erstatter tidligere tabell "Drosjetrafikk, nøkkeltall" som ligger under avlsuttede tidsserier.

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.