Biltrafikk over bygrensa Oslo Akershus, ÅDT

Definisjoner

Tabellen viser årsdøgntrafikk (ÅTD) for 22 tellepunkter over bygrensen mellom Oslo og Akershus (for begge retninger).
ÅDT er den totale trafikken i et snitt eller på en trafikklenke i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året. ÅDT er et sumtall for begge retninger. Alle kjøretøy er registrert.

I vestkorridoren (Asker og Bærum) er det tellinger på seks hovedveier, i nordøstkorridoren (Romerike) er det foretatt tellinger på syv veier, og i sørkorridoren (Follo) er det foretatt tellinger på ni veier som krysser grensen mellom Oslo og Akershus.

Det gjøres oppmerksom på at det er laget en ny tabell for registreringer fra 2016, da Statens vegvesen har fått et bedre grunnlag for registreringene. Registreringer i denne serien vil derfor ikke være sammenlignbare med den gamle historiske serien som ligger under avsluttede tidsserier.

Full tittel

Biltrafikk over bygrensa Oslo Akershus, ÅDT

Identifikasjonsnummer

AFKtrafikkOsloBygrensenyserie

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2018-06-14

Datakilde

Statens vegvesen Region Øst.

Tabellen er utarbeidet av Akershus fylkeskommune og er også publisert på deres internettside.
Les mer: http://statistikk.akershus-fk.no/webview/

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.