Vann, produksjon og forbruk

Definisjoner

Vannproduksjon er oppgitt i millioner kubikkmeter (m3) eller milliarder liter. Dette er det samme målet, da én kubikkmeter vann tilsvarer 1000 liter vann.

Forbruket per innbygger er basert på folkemengden pr 1.1. påfølgende år. Forbruket pr. person er beregnet ekskl. vann solgt til nabokommuner, men unntak av 2009 som er inkludert Ski kommune.

Full tittel

Vann, produksjon og forbruk

Identifikasjonsnummer

DB-vannproduksjon

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Fagenhet for statistikk og analyse, UKE oslostatistikken@uke.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-04-21

Datakilde

Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.