Tilgjengelighet til grøntarealer

Definisjoner

Andel av befolkningen som bor nærmere enn 300 meter fra grøntarealer - inndelt i grøntarealer over 1000 kvadratmeter (m2) og over 5000m2, begge kategorier delt i hele byen og indre by. Indre by innholder bydelene Frogner (uten Bygdøy), St.Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo og Sentrum.

Åpne grøntarealer er definert som offentlige parker, hager, kirkegårder og lignende utelukkende til bruk for gående og syklende, samt utendørs sportsanlegg og private grønne arealer gratis tilgjengelig for publikum.

Full tittel

Tilgjengelighet til grøntarealer

Identifikasjonsnummer

TL-tilgjengelighet-til-grontarealer

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2017-09-22

Notater

Siden 2006 har andelen som bor innenfor 300m fra et grøntområde økt. Dette er et resultat av politisk forankrede strategier for byutviklingen, som har medført at byens vekst har skjedd innenfor områder som har en godt utviklet grønnstruktur. I tillegg har nyutviklede boligområder etablert nye grøntområder i takt med utbyggingen.

Datakilde

Plan- og bygningsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.