Drikkevannskvalitet - befolkningsandel med tilfredsstillende kvalitet

Definisjoner

Andel av befolkningen som har drikkevann som tilfredsstiller alle krav i drikkevannsforskriften.

Full tittel

Drikkevannskvalitet - befolkningsandel med tilfredsstillende kvalitet

Identifikasjonsnummer

TL-drikkevannskvalitet-befolkningsandel-med-tilfredsstillende-kvalitet

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Miljøstatistikk Oslo kommune, Bymiljøetaten miljostatistikk@bym.oslo.kommune

Versjon

Dato: 2015-01-20

Notater

Fra 1995-2009 var det kun vann levert fra Skullerud vannbehandlingsanlegg som hadde tilfredsstillende vannkvalitet. Dette anlegget betjente omlag 10% av Oslos befolkning. Før nytt vannbehandlingsanlegg på Oset ble satt i drift, var fargetallet (humusinnholdet) for høyt, og tidvis pH – verdien for lav. Nytt vannbehandlingsanlegg ble satt i drift i 2008/2009 og 99,9 % av Oslos befolkning mottok drikkevann som tilfredsstilte alle krav i drikkevannsforskriften. Frem til 07.06.12 var det 48 abonnenter i Sørkedalen som mottok vann med for høyt fargetall og tidvis for lav pH. Etter at Langlia vannbehandlingsanlegg ble tatt ut av ordinær vannforsyning mottar alle abonnenter i Sørkedalen drikkevann fra Oset vannbehandlingsanlegg. Nå mottar 100 % av Oslos befolkning drikkevann som tilfredsstiller alle krav i drikkevannsforskriften.


Tidsserien er avsluttet da drikkevannskvaliteten er tett på 100% hvert år. (Kommentar pr. 15.06.2018.)

Datakilde

Vann- og avløpsetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.