Arealformål i henhold til reguleringsplan (D)

Definisjoner

Arealbruk tilsvarer i dette datasettet arealformål i gjeldende regulering i henhold til kart- og planforskriften fra 2009. Kategoriene er organisert i tre nivåer; overordnet formål, hovedformål og underformål. Mange av planene i plankartverket er vedtatt etter eldre plan- og bygningslov og arealbrukskodene har blitt oversatt fra tidligere kodelister til nye.

Arealer som ligger under bakken er ekskludert fra datasettet så langt det går, blant annet ved at underjordiske arealformål er tatt ut. Videre er andre formål som åpenbart vil overlappe med annet regulert areal tatt ut, f.eks. formålet «veiareal under bru». Det forekommer likevel overlappende arealer som ikke er blitt luket ut.

Dataene er avgrenset til bydelene unntatt marka. Avgrensning av utvalget gir en byggesone på 146,86 kvadratkilometer (km2). Regulert areal innenfor byggesonen tilsvarer 133,62 km2, mens det er 13,25 km2 uregulert areal. I tillegg er det 1,23 km2 regulert sjøareal langs kysten.

Tabellene er delt inn i bydeler og delbydeler. For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se <https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/>;

Full tittel

Arealformål i henhold til reguleringsplan (D)

Identifikasjonsnummer

NPS-arealformaal-delbydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2019-07-02

Datakilde

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.