Arealbruk etter faktisk bruk (D)

Definisjoner

Kategoriene for arealbruk tilsvarer de som benyttes i SSBs statistikkbank under «Arealbruk og arealressurser» på kommune- og fylkesnivå. Statistikken beskriver både arealer som er bebygd og klassifiserer disse etter bruksformål og markslag i områder som ikke er bebygd.
Tabellene er delt inn i bydeler og delbydeler og dekker hele kommunens areal, unntatt Oslofjord, på 454 kvadratkilometer (km2). For mer informasjon om de geografiske inndelingene i Oslo, se <https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/>;

Full tittel

Arealbruk etter faktisk bruk (D)

Identifikasjonsnummer

NPS-arealbruk

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2019-07-02

Datakilde

Statistisk sentralbyrå.
Statistikken bygger på flere datakilder. For nærmere opplysninger om metoden og kilder: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/arealbruk-og-arealressurser#content <https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/arealbruk-og-arealressurser>;

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.