Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring etter alder

Definisjoner

Indikatoren viser antall tenner med karieserfaring hos undersøkte barn/ungdom. Indikatoren kan bidra til å si noe om den offentlige tannhelsetjenesten har lykkes med forebyggende og behandlende tiltak gjennom tilbudet om gratis tannhelsetilsyn for barn og ungdom gjennom oppveksten.

Full tittel

Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring etter alder

Identifikasjonsnummer

Karies18ar

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Seksjon for kvalitetsarbeid og epidemiologi, Helseetaten oslohelsa@hel.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-06-23

Notater

Tallene er for Oslo/Norge samlet og gjelder undersøkte barn/ungdommer for karieserfaring. De observerte forskjellene må tolkes med varsomhet.

Datakilde

Tallene er hentet fra KOSTRA, Statistisk sentralbyrå, og oppdateres årlig.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.