Egenvurdert tannhelse blant voksne

Definisjoner

Helse- og levekårsundersøkelsene kartlegger egenvurdert tannhelse blant voksne gjennom følgende spørsmål: Hvordan vurderer du din tannhelse? Vil du si den er: meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig". Tabellen viser prosentandelen som vurderer tannhelsen som meget god eller god.

Full tittel

Egenvurdert tannhelse blant voksne

Identifikasjonsnummer

tannhelsevoksne

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Statistisk sentralbyrå SSB

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Seksjon for kvalitetsarbeid og epidemiologi, Helseetaten oslohelsa@hel.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-06-15

Notater

Tallene viser tall for Oslo/Norge samlet for årene 2008, 2012, 2015 og 2019. Det gjøres oppmerksom på at tallene i tabellen ikke er signifikanstestet. Dette innebærer at de observerte forskjellene må tolkes med varsomhet.

Geografisk omfang

Oslo

Frekvens av datainssamling

Hvert tredje år

Datakilde

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.