Brukere av hjemmetjenester etter alder og type tjeneste (B)

Definisjoner

Hjemmetjenester omfatter både praktisk bistand og hjemmesykepleie.
Brukere av hjemmetjeneste inkluderer brukere som bor i boliger til pleie- og omsorgsformål.

Hjemmesykepleie jfr. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr.6 a. Praktisk bistand er vedtak fattet etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, 6b.

Befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St.Hanshaugen. Markabefolkningen er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester.

T.o.m. 2019 var Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) definert som psykisk helsearbeid og hjemmesykepleie. F.o.m. 2020 var inngår i tillegg dessuten tjenestene avklaring og mestring, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, hverdagsrehabilitering, medisinsk avstandsoppfølging og ambulerende rehabilitering. Dette vil forklare noe av endringen fra 2019 til 2020.
Praktisk bistand gjelder bistand og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Full tittel

Brukere av hjemmetjenester etter alder og type tjeneste (B)

Identifikasjonsnummer

brukere-hjemmetjenester-alder- typetjeneste

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-06-01

Datakilde

Kilde til statistikken er Bydelsstatistikken. (Tabell 3 -5 - A ).
Bydelstatistikken gir grunnlag for rapportering av mål- og nøkkeltall til byrådets kvartals- og tertialmeldinger.
For årene 2019-2022 foreligger mindre avvik mot publisert årsstatistikk, på grunn av ny uthenting av tall fra informasjonsverktøyet LIV.


Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester hovedansvarlig for Bydelsstatistikken på helse- og omsorgsområdet.

For samlet årsstatistikk, se:
<https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/statistiske-publikasjoner/bydelsstatistikken/>;

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.