Konsultasjoner ved den kommunale legevakten

Definisjoner

Tabellen viser antall konsultasjoner ved den kommunale legevakten i Oslo fra og med 2004.

Sosial og ambulant akutt-tjeneste: Sosial vakttjeneste og Akutteamet ble slått sammen til Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) i 2010. Arbeidet ble omorganisert og aktivitetstallene for 2011 er ikke sammenlignbare med tidligere år. Fra 2013 er oppfølging med samarbeidspartnere inkludert.

Legevakten Aker: I 2012 erstattet Legevakten Aker, legevaktbasene Linderud og Ryen.

LV-sentral pasienthenvendelser: Fra 2016 rapporteres antall henvendelser, mens tallene før 2016 viser antall journalførte henvendelser. (Tallene før og etter 2016 er m.a.o ikke sammenlignbare.) Tallet for LV-sentral pasienthenvendelserer er korrigert for 2016 til å vise ny definisjon, dvs antall henvendelser.
I 2016 var det 213 927 henvendelser og av disse var 127 358 journalført. (Korreksjonen er gjort ved oppdatering av tall for 2017, den 6.7.2018.)

Full tittel

Konsultasjoner ved den kommunale legevakten

Identifikasjonsnummer

DB-Antallkonsultasjoner

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-06-30

Datakilde

Oslo kommune, Helseetaten

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.