Aktivitet i skole- og helsestasjonstjenesten (B)

Definisjoner

I tabellen er Oslo inndelt i administrative bydeler. Det vil si at befolkningen i Sentrum er lagt sammen med bydel St. Hanshaugen. Befolkningen som bor i Marka er spredt på de bydeler som har ansvar for å tilby dem tjenester. For mer informasjon om de ulike geografiske inndelingene av Oslo, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Antall førstegangs hjemmebesøk til nyfødt: F.o.m. 2017 er det utelukkende hjemebesøk utført av helsesøster som telles med.

For mer om definisjoner innenfor kommunehelsetjenesten, se Statistisk sentralbyrå: http://www.ssb.no/helse/statistikker/helsetjko/aar/

Full tittel

Aktivitet i skole- og helsestasjonstjenesten (B)

Identifikasjonsnummer

kommunehelsetjenestenskoleaktiviteter

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-06-09

Notater

For å lese mer om utviklingen i Oslo kommunes kommunehelsetjeneste, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/oslohelsa/kommunehelsetjenestestatistikk/

Datakilde

Kilden til statistikken er Statistisk sentralbyrå. Statistikken er en del av KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

Tilsvarende tall er også å finne hos SSB - statistikkbanken, i følgende to tabeller:
12401: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler, etter helsekontroller, region, statistikkvariabel og år
12417: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall - bydeler, etter region, statistikkvariabel og år

Der kan du også lese mer om statistikken: https://www.ssb.no/helse/statistikker/helsetjko/?fane=om#content

For mer informasjon om KOSTRA, se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.