Kommunale boliger etter eieforhold (B)

Full tittel

Kommunale boliger etter eieforhold (B)

Identifikasjonsnummer

Kommunale-boliger-etter-bydel

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Seksjon for analyse og utvikling Velferdsetaten sau@vel.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2021-03-25

Notater

For å lese mer om utviklingen i sosialtjenesten i Oslo kommune, se: http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/statistikk_om_bydelenes_tjenester/sosialtjeneste_og_bolig/

Datakilde

Statistikken er levert av Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB har innhentet opplysningene via KOSTRA. For mer informasjon se: https://www.ssb.no/kombolig_kostra

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.