Kommunale boliger etter boligstørrelse, antall rom og eieforhold (D)

Definisjoner

Tabellen omfatter kommunale boliger i Oslo. Omsorg pluss boliger er med, men ikke presteboliger. Boliger uten for Oslo er heller ikke med (2 boliger).
Oslo kommune er selv eier av de fleste kommunale boliger.
I sameier, borettslag og aksjeselskap eier Oslo kommune en eller flere boliger, mens i kommunale eiendommer eier Oslo kommune både bygning og alle boligene.
Eiendom med bruksrett innebærer at Oslo kommune står som leier av boligen.

Full tittel

Kommunale boliger etter boligstørrelse, antall rom og eieforhold (D)

Identifikasjonsnummer

Kommunale-boliger-tab1

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-06-05

Datakilde

Boligbygg Oslo KF

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.