Leieboliger. Gjengs leie og markedsleie

Definisjoner

Leieprisene tar utgangspunkt annonserte hybler og leieligheter på finn.no. Disse justeres opp mot en løpende spørreundersøkelse (Utleieundersøkelsen) hvor det bl.a. blir spurt om leieprisen innkluderer støm, fyring, varmtvann m.m. Dette benyttes til å korrigere tallgrunnlaget fra finn.no. I 2015 ble det ikke gjennomført en slik spørreundersøkelse. Resultater fra undersøkelsene i 2014 ble da brukt til å beregne leieprisene.

- Markedsleie er tilnærmet leiepris for boligen i et nytt leieforhold, eksklusiv strøm, fyring og varmtvann o.l.
- Gjengs leie er gjennomsnittet av de månedlige husleiene etter markedsvilkår som betales på et gitt tidspunkt. I statistikken er den beregnet som et veid gjennomsnitt av markedsleiene de siste fem årene (20 kvartalene). Vektene er fordelingen av når eksisterende leiekontrakter er inngått.

Full tittel

Leieboliger. Gjengs leie og markedsleie

Identifikasjonsnummer

NPS-Leiepriser

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-03-09

Notater

Dokumentasjonrapport om gjengs leie (inkl. metode og beregninger):
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/134026/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%20og%20foretak/Boligbygg%20Oslo%20KF/Dokumenter%20Boligbygg/gjengs_leie_dokumentasjonsrapport_2011.pdf

Datakilde

Leieprisstatistikken er utarbeidet av Opinion med data fra Eiendomsverdi/Finn.no for Boligbygg Oslo KF.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.