Kvadratmeterpris på omsatte boliger 2004-2019 (D)

Definisjoner

Omsatte boliger:
Statistikken er basert på alle boliger omsatt gjennom FINN.no sine internettsider.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris:
Pris er kjøpesummen oppgitt i kjøpekontrakten. For borettslagsboliger er både innskudd og andel av fellesgjeld inkludert i prisen.
Arealbegrepet som benyttes i statistikken er P-ROM. P-ROM måles som bruksarealet innenfor boligens omsluttende vegger minus boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende.

Gjennomsnittspris er ikke oppgitt dersom det er omsatt færre enn tre boliger.

Boligtype:
Blokkleielighet (leiligheter i boligblokk med to etasjer eller flere)
Småhus, annet (eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og annet)

I 2017 ble delbydels- og grunnkretsinndelingen i Oslo revidert. Fire delbydeler ble delt i to.
- Delbydelen Lodalen ble til delbydelene Kværnerbyen og Bispevika.
- Delbydelen Helsfyr ble til delbydelene Ensjø og Etterstad.
- Delbydelen Hasle-Løren ble til delbydelene Løren og Hasle.
- Delbydelen Økern ble til delbydelene Refstad og Ulven.

Les mer om de geografiske inndelingene i Oslo her:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/geografiske-inndelinger/

Full tittel

Kvadratmeterpris på omsatte boliger 2004-2019 (D)

Identifikasjonsnummer

NPS-omsatteboliger-kvadratmeterpris

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Oslo kommune, Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2020-08-07

Datakilde

Statistisk sentralbyrå.

Statistikken er basert på FINN.no sitt prisregister over omsatte boliger. I tillegg supplerer SSB boligomsetningene med data fra Matrikkelen.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.