Boligmengden i Oslo etter hustype og byggeår

Definisjoner

Tabellen viser tall for antall boliger etter hustype, byggeår og sanitærstandard (antall bad og wc), per 1. januar

Antall boliger omfatter både bebodde og ubebodde boliger

Andre hustyper inkluderer i hovedsak boliger i garasjer, næringsbygninger og andre bygningstyper som ikke er boligbygninger.

Full tittel

Boligmengden i Oslo etter hustype og byggeår

Identifikasjonsnummer

DB-Antallboliger

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-05-16

Notater

For å lese mer om Oslos boliger, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/boligmengde/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå. I 2016 endret SSB beregningen av boligmengden for årene 2012 og senere. Se nærmere informasjon på SSBs nettside for boliger: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boligstat.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.