Boligmengden i Oslo etter byggeår og boligareal

Definisjoner

Tabellen viser tall for antall boliger i Oslo etter byggeår og boligareal.

Antall boliger omfatter både bebodde og ubebodde boliger.

Full tittel

Boligmengden i Oslo etter byggeår og boligareal

Identifikasjonsnummer

DB-AntallboligeriOslo

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-05-16

Notater

For å lese mer om Oslos boliger, se https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/boligmengde/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå. I 2016 endret SSB beregningen av boligmengden for årene 2012 og senere. Se nærmere informasjon på SSBs nettside for boliger: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boligstat.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.