Boligmengden i Oslo etter antall rom i boligen 2017 -> (G)

Definisjoner

Endring i boligbestanden fra en periode til en annen kan i prinsippet forklares som følger:
Endring i antall boliger =
antall boliger i nye bygg (byggearealstatistikken)
+/- endring i antall boliger som følge av ombygging og bruksendring
&- avgang i antall boliger som følge av riving, brann o.l.
Boligstatistikken presenteres etter tilsvarende bygningstypeklassifisering som byggearealstatistikken.

Full tittel

Boligmengden i Oslo etter antall rom i boligen 2017 -> (G)

Identifikasjonsnummer

Bygg005Boligmengdenettergrunnkretsdelbydelbydelogantallromiboligern2017

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-05-16

Datakilde

Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/bolig-og-boforhold/statistikk/boliger

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.