Boligmengden i Oslo etter antall rom (historisk)

Definisjoner

Tabellen viser tall for boliger etter antall rom fra og med 1930. Fra og med 2007 gjelder statistikken per 1.1. hvert år, i perioden 1930 til 2001 er telletidspunktet gitt i tabellen. For perioden 1930 til og med 2001 er kilden Folke- og boligtellingene. 1990-tellingen er basert på utvalg. Fra og med 2007 er statistikken basert på registerstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Definisjoner og statistikkens kilde varierer over tid. Dette medfører at tallene for de enkelte år ikke er helt sammenlignbare.

Antall rom: I perioden til og med 1970 inkluderer antall rom også kjøkken. Fra og med 1980 er kjøkken ikke inkludert "antall rom".

Personer per bolig: I perioden 1930 til og med 2001 er personer per bolig beregnet ut i fra antall boliger, ekskludert ubebodde boligene. Personer per bolig er beregnet etter innbyggere ved årskiftet.

Full tittel

Boligmengden i Oslo etter antall rom (historisk)

Identifikasjonsnummer

DB-Boligeretterantallrom

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-05-16

Notater

For å lese mer om Oslos boliger, se: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/arbeids-og-naringsliv-bygg/boligmengde/

Datakilde

Statistisk sentralbyrå. I 2016 endret SSB beregningen av boligmengden for årene 2012 og senere. Se nærmere informasjon på SSBs nettside for boliger: http://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/boligstat.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.