Trangboddhet, personer og husholdninger (D)

Definisjoner

Tabellen viser antallet trangbodde husholdninger/personer og andelen det utgjør av alle personer/husholdninger.
Omfatter alle personer som har faktisk adresse i Oslo dvs. at studenter som formelt bor et annet sted enn Oslo er plassert på Oslo ved hjelp av andre datakilder som f.eks. Lånekassen. Samtdig har ikke SSB klart å plassere alle studenter på bydel og disse er plassert på kategorien "Ikke fordelt på bydel".
I tabellen er det bare tatt med personer/husholdninger som man har klart å knytte boligopplysninger til dvs. at antallet personer/husholdinger er noe lavere enn i andre husholdningstabeller.

Følgende definisjon av trangboddhet ligger til grunn:
Husholdninger regnes som trangbodd dersom: 1. Antall rom i boligen er mindre enn antall personer eller én person bor på ett rom, og 2. Antall kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvm per person. I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall rom eller p-areal, vil husholdninger regnes som trangbodde dersom en av de to betingelsene er oppfylt.

Full tittel

Trangboddhet, personer og husholdninger (D)

Undertittel

(Omfatter bare husholdinger med boligdata)

Identifikasjonsnummer

NPS-trangboddhet

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Byrådsavdeling for finans oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2023-05-31

Notater

Statistikken inkluderer studenter bosatt i Oslo. Studenter bor ofte trangt, noe som gir utslag i statistikken for delbydeler med mange studentboliger. Særlig gjelder dette delbydelene Nordberg og Bjølsen.

Finn sammenlignbare tall for andre kommuner i Norge på ssb.no:
https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=boforhold&CMSSubjectArea=bygg-bolig-og-eiendom&checked=true

Datakilde

Statistisk sentralbyrå

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.