Samlet fruktbarhetstall, SFT Oslo

Definisjoner

Samlet fruktbarhetstall (SFT): Gjennomsnittlig antall levendefødte barn pr. kvinne i løpet av livet, under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden gjelder i hele kvinnens fødedyktige periode (15-49 år) og at dødsfall ikke forekommer. Summen av 1-årige fruktbarhetsrater 15-49 år (kvinnens fruktbare periode). SFT er et hypotetisk mål som ikke viser hvor mange barn kvinner faktisk vil føde.

Full tittel

Samlet fruktbarhetstall, SFT Oslo

Identifikasjonsnummer

samlet!fruktbarhetstall!Oslo

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Statistikkenheten, FIN oslostatistikken@byr.oslo.kommune.no

Versjon

Dato: 2022-04-29

Datakilde

Kilde: SSB - statistikkbanken, tabell 04232.

Mer informasjon om statistikken finnes hos SSB: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fodte/aar

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.